image description

הכינוס השנתי של תכנית מלגות אדמס התקיים באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

הכינוס השנתי של תכנית מלגות אדמס התקיים ב-31 בינואר 2017 באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. הרצו פרופ' ישראל אומן מהאוניברסיטה העברית בירושלים, חבר האקדמיה וזוכה פרס נובל; פרופ' רון מילוא ממכון ויצמן למדע, חבר האקדמיה הצעירה הישראלית; פרופ' אורי סיון מהטכניון; פרופ' גיל טרוי מאוניברסיטת מקגיל, פרופסור אורח באוניברסיטת חיפה ובבינתחומי בהרצליה.

דף הבית של הכינוס