image description

מלגות אדמס

תכנית מלגות אדמס נכנסה השנה למחזור התשיעי שלה, עם בחירת עשרת החוקרים הצעירים החדשים שייהנו ממלגת אדמס החל מהשנה האקדמית תשע"ד. תכנית המלגות היא מפעל משותף לאקדמיה ולמר מרסל אדמס מקנדה, ומאז נוסדה באביב תשס"ה היא מנוהלת על ידי האקדמיה במימונו של מר אדמס. המלגות מיועדות לתלמידי מחקר במדעי הטבע, במתמטיקה, במדעי המחשב ובהנדסה. אמות המידה לבחירת המועמדים מחמירות במיוחד, והבחירה נעשית ללא מפתח מוסדי ועל סמך הצטיינות בלבד.

מלגות אדמס מוענקות מדי שנה בשנה לכעשרה תלמידי מחקר צעירים החל מהשנה השנייה ללימודיהם לתואר דוקטור, לתקופה של עד ארבע שנות לימוד ברציפות. את המועמדים למלגה מציעים המוסדות האקדמיים מקרב תלמידיהם, והמלגאים זכאים לפטור מלא משכר הלימוד. סכום המלגה הוא 20,000 דולר ארה"ב לשנה לרווקים, 22,000 דולר לשנה לנשואים ו-24,000 דולר לשנה להורים לילדים. תכנית מלגות אדמס מקצה באופן ייחודי עד 2,500 דולר למימון השתתפותם הפעילה של המלגאים בכינוס מדעי או בסדנת לימודים בחו"ל אחת לשנה בכל שנות המלגה, אם יש בהשתתפותם כדי לתרום תרומה חשובה לקידום מחקרם.

למלגאי אדמס ניתנת ההזדמנות ליצור קשרים בינם לבין עצמם ולבנות "קהילת מדענים צעירים" משלהם באמצעות מפגשים המתקיימים באקדמיה ומיועדים לתלמידי כל המחזורים: כינוס שנתי, סמינר שנתי וסיורים לימודיים. בסמינרים השנתיים מוענקות המלגות למלגאים החדשים מידי מר אדמס עצמו, הבא במיוחד מקנדה, ונישאות בהם הרצאות אורח של מדענים ידועי שם. עד עתה היו המרצים האורחים חבר האקדמיה וחתן פרס נובל לכלכלה פרופ' ישראל אומן, חברת האקדמיה וכלת פרס נובל לכימיה פרופ' עדה יונת, חבר האקדמיה ופרופסור לכימיה של חומר מעובה פרופ' מוטי הייבלום, בנו של מר אדמס, ד"ר ג'וליאן אדמס, שפיתח את התרופה Velcade לטיפול בסרטן העור, חבר האקדמיה ופרופסור למתמטיקה ומדעי המחשב פרופ' מיכאל רבין, חבר האקדמיה ופרופסור לננוטכנולוגיה פרופ' רשף טנא, והשנה – חבר האקדמיה וחתן פרס נובל לכימיה פרופ' אהרן צ'חנובר.

בנובמבר 2011 התקיים הסיור הלימודי הראשון של מלגאי אדמס, שנועד לאפשר למלגאים, הבאים מאוניברסיטאות שונות ומתחומים שונים, להכיר זה את זה וליצור קהילה מדעית צעירה בחסות האקדמיה. הסיור היה סיור ארכאולוגי בבית שאן ובבית אלפא בהדרכתו של חבר האקדמיה פרופ' יורם צפריר. בדצמבר 2012, בסיור הלימודי השני, ביקרו המלגאים במרכז למחקר גרעיני שורק, ובכללו המתקן מבוסס־המאיץ למחקר שימושי בממ"ג שורק (שרף). לאחר ארוחת צהריים בפארק התעשייה ברחובות המשיכה הקבוצה בסיור במכון איילון שבגבעת הקיבוצים בצפונה של העיר רחובות, שבו לפני קום המדינה הקימו במחתרת ארגון ה"הגנה" ותעש מפעל תת-קרקעי לייצור כדורים לתת-מקלע "סטן".

בינואר 2013 התקיים באקדמיה הכינוס החמישי של מלגאי אדמס. נשיאת האקדמיה פרופ' רות ארנון פתחה בדברי ברכה. המרצים האורחים היו פרופ' עידן שגב, פרופסור לנֵירולוגיה חישובית באוניברסיטה העברית שהרצה על "פרויקט המוח האנושי", פרופ' אשר קוריאט, חבר האקדמיה ופרופסור לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, שהרצה על "איך אנחנו יודעים שאנחנו יודעים", פרופ' צבי בן-אברהם, חבר האקדמיה ופרופסור לגאופיזיקה באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטת חיפה, שהרצה על "שבר ים המלח: אתר ייחודי בעולם", והמלגאי עודד ברגר-טל, המסיים את לימודיו לתואר דוקטור באקולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון, שהרצה על "התמודדות עם סביבה לא מוכרת: היחס בין רכישה וניצול של ידע".