image description

מלגת רות ארנון מסייעת לבוגרות מלגת אדמס בלימודי הפוסט-דוקטורט.

במהלך השנים הוטרדה פרופ’ רות ארנון , הנשיאה היוצאת של האקדמיה, מן הקשיים הנערמים על נשים הנוסעות לחו” על מנת לסיים את לימודי הפוסט-דוקטורט. ישנן מגוון סיבות שבגללן חוקרות, במיוחד בעלות משפחה, מתקשות כלכלית בשלב זה שמשפיע רבות על עתידן המחקרי.

משום כך ייסדה פרופ’ ארנון בנדיבות קרן, שמטרתה עידוד בוגרות מלגת אדמס לסיים לימודי פוסט-דוקטורט בחו”ל. מידי שנה בוגרת אחת תקבל מענק של 20,000$ , בנוסף למלגות הפוסט דוקטורט האחרות. הזוכה תיבחר על ידי ועדת ההיגוי והבחירה של מלגת אדמס על בסיס מצויינות במחקר.