image description

מרגרט וסילבן אדמס פגשו את נשיאת האקדמיה פרופ’ נילי כהן ואת היו”ר הנוכחי והקודם של מלגת אדמס.

מרגרט וסילבן אדמס פגשו את נשיאת האקדמיה פרופ’ נילי כהן ואת  היו”ר הנוכחי והקודם של מלגת אדמס.

AD-31 (3)

.משמאל לימין: ד”ר מאיר צדוק, מנכ”ל האקדמיה; סילבן אדמס; בת שבע שור, מנהלת מלגת אדמס; פרופ’ נילי כהן, נשיאת האקדמיה; פרופ’ יורם גרונר, יו”ר לשעבר; פרופ’ חיים סידר, יו”ר לשעבר; מרגרט אדמס ; פרופ’ מוטי שגב, יו”ר נוכחי