image description

ועדת ההיגוי והבחירה

את ועדת ההיגוי והבחירה ממנה נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. יושב ראש הוועדה הוא חבר האקדמיה וחברים בה חוקרים בכירים מתחומים אקדמיים שונים הרלוונטיים לתחומי המלגות ומכמה מוסדות. הוועדה מקפידה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר. אין הקצבה לפי מוסד, וההחלטות מבוססות על הצטיינות מדעית בלבד.

פרופסור משה אורן, חבר האקדמיה ופרופסור לביוכימיה במכון ויצמן משמש כעת יושב ראש הוועדה.

 

משה אורן מוטי שגב שמריהו הוז גדעון דגן
פרופסור משה אורן – יו"ר פרופסור מוטי שגב פרופסור שמריהו הוז פרופסור גדעון דגן
מוטי הייבלום דוד קשטן חרמונה שורק גיל קלעי
פרופסור מוטי הייבלום פרופסור דוד קשטן פרופסור חרמונה שורק פרופסור גיל קלעי

 

חברי הוועדה בעבר

פרופסור מוטי שגב, יו"ר אחרון
פרופסור עמירם גרינוולד

יו"ר לשעבר

פרופסור איתמר וילנר

יו"ר לשעבר

פרופסור חיים סידר

יו"ר לשעבר

פרופסור יורם גרונר

יו"ר לשעבר

פרופסור יקיר אהרונוב

פרופסור נגה אלון

פרופסור יעקב זיו

פרופסור משה משה

פרופסור יוסף שילה

פרופסור יגאל תלמי

פרופסור יעקב זיו