image description

ועדת ההיגוי והבחירה

את ועדת ההיגוי והבחירה ממנה נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. יושב ראש הוועדה הוא חבר האקדמיה וחברים בה חוקרים בכירים מתחומים אקדמיים שונים הרלוונטיים לתחומי המלגות ומכמה מוסדות. הוועדה מקפידה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר. אין הקצבה לפי מוסד, וההחלטות מבוססות על הצטיינות מדעית בלבד.

פרופסור איתמר וילנר, חבר האקדמיה ופרופסור לכימיה באוניברסיטה העברית בירושלים משמש כעת יושב ראש הוועדה.

 

מוטי שגב משה אורן שמריהו הוז גדעון דגן
פרופסור מוטי שגב – יו"ר פרופסור משה אורן פרופסור שמריהו הוז פרופסור גדעון דגן
מוטי הייבלום דוד קשטן חרמונה שורק גיל קלעי
פרופסור מוטי הייבלום פרופסור דוד קשטן פרופסור חרמונה שורק פרופסור גיל קלעי

 

חברי הוועדה בעבר

פרופסור עמירם גרינוולד

יו"ר האחרון

פרופסור איתמר וילנר

יו"ר לשעבר

פרופסור חיים סידר

יו"ר לשעבר

פרופסור יורם גרונר

יו"ר לשעבר

פרופסור יקיר אהרונוב

פרופסור נגה אלון

פרופסור יעקב זיו

פרופסור משה משה

פרופסור יוסף שילה

פרופסור יגאל תלמי

פרופסור יעקב זיו

פרופסור חיים סידר