Adams

ברכות חמות לאפרת שמע-יעקבי, רבקה בקנשטיין ואסף בן משה על זכייתם בפרס ERC היוקרתי לחוקרים צעירים של האיחוד האירופי.

 אנו מאחלים לכם בריאות טובה והמשך הצלחה בכל אשר תלכו!
https://new.huji.ac.il/news/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%94%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7%D7%99-erc-%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%92-starting-grant-%D7%9C%D7%A9%D7%A0%D7%AA