Adams

מרסל אדמס

מרסל אדמס, נדבן יהודי דובר עברית שברח ממחנה עבודה ברומניה בשנת 1944, לחם במלחמת העצמאות ועשה הון במונטריאול, הקים את תכנית מלגות אדמס כדי לתמוך בתלמידי מחקר ישראלים מצטיינים במדעי הטבע ובמדעים המדויקים.

מרסל אדמס נולד בשם מאיר אברמוביץ בשנת 1920 בפיאטרה-ניאמץ שבחבל מולדובה ברומניה. השלטון האנטישמי ברומניה לא אפשר לו לסיים את לימודיו, וכל חייו הוא נשאר צמא דעת ותאב חיי שכל. בזכות פעילותו בתנועת הנוער הציוני בבוקרשט הוא הצליח לברוח בשנת 1944 ממחנה העבודה שבו שהה וכך ניצל מעבודת הכפייה, מהמחסור במזון ומההטרדות מצד הרשויות.

לאחר בריחתו עלה אדמס לישראל בסיוע הסוכנות היהודית, התיישב בפרדס חנה והשתתף במלחמת העצמאות. הוא עקר לקנדה בשנת 1951. תחילה עבד שם בעיבוד עורות, ואחר כך נכנס לעסקי נדל"ן. במשך השנים הוא פיתח עשרות נכסים, רובם במזרח קנדה, ובהם "גלרי דה לה קפיטל", הקניון הגדול ביותר במדינת קוויבק. עם אשתו המנוחה אני הוא הקים את מכון אדמס למערכות מידע למנהל עסקים באוניברסיטת תל-אביב ומימן את מרכז אדמס למחקר מדעי המוח.

עם פרופסור ישראל אומן

עם פרופסור ישראל אומן

עם פרופסור עדה יונת

עם פרופסור עדה יונת

בספרייה של בן-גוריון בשדה בוקר

בספרייה של בן-גוריון בשדה בוקר

 

 

 

 

 

 

 

במאי 2005 חתם אדמס על הסכם עם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים לייסוד תכנית מלגות אדמס. קרן המלגות מעבירה מיליון דולרים אמריקאיים בכל שנה לתלמידי מחקר מצטיינים לכיסוי שכר הלימוד ועלויות המחיה שלהם במשך ארבע שנות לימוד וכן למימון השתתפותם בכינוסים מדעיים בחו"ל. רוב מקבלי המלגות הם בני 26 עד 34.

אדמס היה יכול להסתפק בהעברת המחאה, אך הוא ביקש להחזיר את חובו משנת 1944 לעם היהודי, שהעניק לו תחושת זהות חדשה ותקווה להיבנות מחדש מתוך האפר של אירופה. המלגה עוזרת לאנשים צעירים לשגשג בתחומי הטכנולוגיה, המדע והאינטלקט. אדמס האמין שבתמורה הם יעבירו את הדגל הלאה לדורות הבאים אחריהם.

תכנית מלגות אדמס מיועדת לתלמידי מחקר בתחומים כגון כימיה אורגנית, ביולוגיה מולקולרית, כימיה, מתמטיקה, הנדסה, פיזיקה, גנטיקה, מדעי המחשב ומדעי המוח. את המועמדויות בודקת ועדה מקצועית באקדמיה.

מרסל אדמס ביקש לעזור לאנשי האקדמיה הטובים ביותר והמבריקים ביותר, בעלי הפוטנציאל המרבי לצמיחה, שהוכיחו מצוינות גם בכישרונותיהם וגם באישיותם.

מרסל אדמס נפטר בשלווה בביתו באוגוסט 2020, תשעה ימים לאחר יום הולדתו ה-100.

מר אדאמס מרצה

מר אדמס מרצה

With Prof. Michael Rubin

עם פרופסור מיכאל רובין

עם פרופסור רות ארנון

עם פרופסור רות ארנון

 

 

 

 

 

 

 

צפו בתמונות מביקוריו של מר אדמס:

אוניברסיטת בן גוריון 2009
טכניון 2008
אוניברסיטת בר אילן 2007
האוניברסיטה העברית 2006

לצפייה בסרטון המלא

 

לצפייה בסרטון המלא