Adams

ברכות לאסף בן-משה על מינויו כחבר סגל באוניברסיטת בר-אילן

ברכות לאסף בן-משה על מינויו כחבר סגל באוניברסיטת בר-אילן. אסף חזר מפוסט-דוק בברקלי ומקים מעבדה במחלקה לכימיה של אוניברסיטת בר-אילן.