Adams

ברכות להדס סויפר על הצטרפותה לסגל האקדמי במחלקה לפיסיקה של חומר מעובה באוניברסיטת תל אביב

ברכות להדס סויפר על הצטרפותה לסגל האקדמי במחלקה לפיסיקה של חומר מעובה באוניברסיטת תל אביב במסגרת תכנית המנהיגות STEM של צוקרמן.