Adams

ברכות לינאי גונצ'רובסקי על זכייתו בפרס היוקרתי על שם מיכאל ב. משלר לתורת המשחקים של האגודה הישראלית לתורת המשחקים. הפרס השנתי מוענק לתלמיד מחקר ישראלי מצטיין בתורת המשחקים ונושאים קשורים.