Adams

ברכות לפרופ' נעם שטרן-גינוסר על זכייתה בפרס בלווטניק במדעי החיים.

פרופ' נעם שטרן–גינוסר (43) ממכון ויצמן למדע – נבחרה לקבל את הפרס על פיתוח כלים אנליטיים פורצי דרך לחקר מנגנוני וירוס ה-CMV. כלים אלה כוללים את השימוש בבניית פרופיל ריבוזומים ליצירת מפות ברזולוציה גבוהה של הגנום, ואלה שימשו גם לאפיון הגנום של SARS-CoV-2 הווירוס הגורם לקורונה.