Adams

ברכות לקלים אפרמנקו על זכייתו במלגת ERC היוקרתית לחוקרים צעירים

ברכות לקלים אפרמנקו, חבר סגל במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בן-גוריון, על זכייתו במלגת ERC היוקרתית לחוקרים צעירים פורצי דרך ומבטיחים של האיחוד האירופי.

https://www.b7net.co.il/%d7%94%d7%a7%d7%9e%d7%a4%d7%95%d7%a1/%d7%94%d7%97%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%96%d7%9b%d7%95-%d7%91%d7%a4%d7%a8%d7%a1-%d7%94%d7%99%d7%95%d7%a7%d7%a8%d7%aa%d7%99-461159