Adams

ברכות לרז פלטי עם הצטרפותו כפרופסור חבר בפקולטה לרפואה בטכניון. בנוסף קיבל רז פלטי מעמד של עמית קתדרה Women's Division של הטכניון