Adams

ברכות לשמונת מלגאי אדמס החדשים שנבחרו לשנת תשפ"ד!

ב- 27 לאפריל התקיימה ישיבת ועדת מלגות אדמס של האקדמיה והוועדה החליטה להעניק מלגות לשמונת הזוכים הבאים:

– גב' שירה גבריאלי, אוניברסיטת תל אביב, מדע והנדסה של חומרים

– מר יבגני ז'לטונוז'סקי, הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל, פיזיקה

– גב' אבישג מיטליס, האוניברסיטה העברית בירושלים, חקר הסרטן, רפואה

– מר מג'ד משעור, הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל, הנדסה ביו-רפואית

– מר עמרי מתניה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, הנדסת מכונות

– מר גל קשת, האוניברסיטה העברית בירושלים, גנטיקה, מדעי החיים

– מר רון רוימי, הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל, הנדסת חשמל

– מר עמרי שלף, אוניברסיטת תל אביב, כימיה

בחירת מלגאי אדמס היא על בסיס הצטיינות מדעית בלבד.