Adams

הטיול השנתי של מלגאי אדמס יתקיים ב18 במאי.

הטיול השנתי של מלגת אדמס יתקיים ביום רביעי ה-18 במאי. המלגאים יבקרו בעיר דוד ובמנהרות הכותל.

  לו"ז טיול 2016