Adams

הסמינר השנתי 2017 של תכנית מלגות אדמס

הסמינר השנתי של תכנית מלגות אדמס לתלמידי מחקר במדעים יתקיים באקדמיה ביום חמישי, י"ב בתמוז תשע"ז, 6 ביולי 2017. פרופ' מנחם יערי, נשיא האקדמיה לשעבר, חתן פרס ישראל בכלכלה ופרופסור שונברון (אמריטוס) לכלכלה מתמטית של האוניברסיטה העברית בירושלים, ירצה על "הצדק והשוק". נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן תישא דברי פתיחה, יו"ר ועדת תכנית המלגות פרופ' מוטי שגב יברך ויציג את המרצה וילדיו של מר מרסל אדמס מקנדה, גב' לינדה אדמס-טרוי ומר סילבן אדמס, יברכו בשם אביהם והקרן. בסוף התכנית תעניק פרופ' רות ארנון מלגה לשרון פליישר, בוגרת תכנית אדמס, להכשרת בתר-דוקטורט בחו"ל.

לפרטים נוספים פיתחו קישור זה