Adams

כנס אדמס לשנת 2018 התקיים באקדמיה ב- 24 לינואר 2018.

המרצים כללו את פרופ' יונינה אלדר, חברת אקדמיה, פרופסור להנדסת חשמל בטכניון, פרופ' עודד אהרונסון, פרופסור למדעים פלנטריים במכון ויצמן, פרופ' איגור שפירו, פרופסור לכימיה חישובית/תאורטית באוניברסיטה העברית בירושלים ופרופ' אלי פודה, פרופסור ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים.