Adams

קול קורא חדש למלגות אדמס למחזור ה-20!

קול קורא להגשת בקשות למלגות אדמס לשנת תשפ"ה

האקדמיה שמחה להודיע על פתיחת המחזור העשרים של מלגות אדמס היוקרתיות לתלמידי מחקר צעירים מצטיינים במדע הטבע והחיים, במתמטיקה, במדע המחשב, במדעי הנתונים ובהנדסה.

מלגות אדמס מוענקות מדי שנה לתלמידי מחקר צעירים מצטיינים, למן השנה השנייה ללימודיהם לתואר דוקטור לתקופה של עד ארבע שנים אקדמיות רצופות. 

זוכי המלגות הם חוד החנית של חוקרי העתיד של מדינת ישראל

המועד האחרון להגשה: יום ג', 2 באפריל 2024.  ההגשה נעשית דרך הרקטורים באוניברסיטאות בלבד.

לכל אוניברסיטה מועד הגשה פנימי משלה.  במקרים חריגים תתאפשר הגשה מאוחרת יותר למשרתי מילואים, רק לאחר קבלת אישור מוקדם מהרקטור.

תוכנית מלגות אדמס היא מפעל משותף של משפחת אדמס והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.

תקנון והנחיות

תקנון נסיעות לחו"ל

טופס הרשמה