Adams

"שלושה חוקרים בוגרי תוכנית מלגות אדמס נבחרו על ידי מגזין דה מרקר בין 40 הצעירים המבטיחים ביותר מכל התחומים"

"ד"ר קרן צנזור-הלל, ד"ר דני בן-צבי וד"ר נתן קלר הם שלושה מתוך שמונת החוקרים הצעירים המצליחים ומעוררי ההשראה שנבחרו מתוך 40 הצעירים המבטיחים ביותר בכל התחומים בישראל." https://www.themarker.com/magazine/INTERACTIVE-1.4568413