Adams

סמינר אדמס השנתי יתקיים ב11 ביולי

שמונה דוקטורנטים מצטיינים, מחציתם נשים, יקבלו השנה את המלגה היוקרתית בארץ – מלגת אדמס, מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. כל אחד מהדוקטורנטים יקבל מלגה של יותר ממאה אלף דולר לארבע שנות לימודי הדוקטורט (30,000 דולר לשנה) נוסף על פטור משכר לימוד. המלגות יוענקו להם ביום ב', 11 ביולי 2016 בטקס בבית האקדמיה בירושלים במסגרת סמינר אדמס השנתי. הסמינר יארח השנה את פרופ' רות ארנון, נשיאת האקדמיה לשעבר, שתרצה על "פיתוח תרופת הקופקסון – ממעבדת המחקר למיטת החולה ובחזרה". בתו ובנו של מר מרסל אדמס, מייסד תכנית המלגות, לינדה אדמס מירושלים וסילבן אדמס, שעלה לאחרונה מקנדה עם אשתו מרגרט וגר בתל-אביב, יעניקו את המלגות בשם אביהם.

הודעה לעיתונות 2016