Adams

ברכות לגיל שגב עם התמנותו לפרופסור חבר למדעי המחשב באוניברסיטה העברית בירושלים ולזכיתו בתקציבי מרי קירי ו ERC של האיחוד האירופי.