Adams

ברכה לאופר גולדשטיין 2017-2018

מוסד לימודים לדוקטורט:
אוניברסיטת בר-אילן
תחום אקדמי:
הנדסת חשמל
מנחה/מנחים בדוקטורט:
פרופ' שרון גנות ופרופ' רונן טלמון
נושא הדוקטורט:
Manifold Learning Techniques for Source Localization and Array Processing
מוסד בתר-דוקטורט:
MIT
מוסד נוכחי:
אוניברסיטת בר-אילן
משרה אקדמית נוכחית:
דוקטורנטית

[ברכה היא אחות למשה גולדשטיין, בוגר המחזור השלישי של תכנית מלגות אדמס שהתחיל בשנת 2007 כדוקטורנט באוניברסיטת בר-אילן. כיום הוא מרצה בכיר לפיזיקה באוניברסיטת תל אביב. היא גם אחות ליצחק גולדשטיין, מלגאי אדמס נוכחי מהמחזור ה-11 של תכנית המלגות, שהתחיל בשנת 2015 באוניברסיטת בר-אילן בתחום מדעי המחשב.]

 ברכה התעניינה מאז ומעולם בתחומי מדע, טכנולוגיה, מתמטיקה ופיזיקה, ולכן בחרה במקצוע הרב-תחומי של הנדסת חשמל. היא זכתה בפרסי הרקטור והדקן לתלמידים מצטיינים בכל שנה ושנה משנות לימודיה לתואר הראשון באוניברסיטת בר-אילן, וסיימה ראשונה במחזור בהצטיינות יתרה. היא זכתה בפרס משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל לקידום נשים במדע.

 ברכה ממשיכה את לימודיה באוניברסיטת בר-אילן במסלול הישיר לדוקטורט (תואר שני-שלישי), לאחר שסיימה את לימודיה לתואר השני בהצטיינות, שוב ראשונה במחזור. כעת, בהנחייתם המשותפת של פרופ' שרון גנות מאוניברסיטת בר-אילן ופרופ' רונן טלמון מהטכניון, היא חוקרת גישות חדשניות לאנליזה ועיבוד של אותות דיבור בשימוש שיטות עיבוד אותות קלאסיות יחד עם שיטות מודרניות ללמידת יריעה. המחקר עוסק בפיתוח אלגוריתמים לאיכון דוברים ועיבוד אותות דיבור מרחבי על בסיס הקלטות של מספר מיקרופונים בסביבה אקוסטית רועשת ומהדהת. העיבוד והשיערוך מתבצעים בשיטות גאומטריות ללימוד על פני יריעות, הממפות את התגובות האקוסטיות המורכבות לייצוג פשוט יותר עם מספר ממדים מצומצם.

 עבודתה של ברכה משלבת עומק תאורטי ורלוונטיות מעשית, במגמה לפתח אפליקציות לממשק אדם-מכונה במכוניות אוטונומיות, מכשירי שמיעה ובתים חכמים לטובת האוכלוסייה המבוגרת. תוצאות ראשוניות של מחקרה התפרסמו בשני מאמרים בכתב עת מוביל בתחום של עיבוד אותות, ובחמישה מאמרים בכינוסים בין-לאומיים. במקביל למחקרה ברכה היא עוזרת הוראה מוערכת בקורסים לתואר הראשון לעיבוד אותות ומעגלים ספרתיים, כפי שמשתקף בציוניה הגבוהים בסקרי הוראה.