Adams

ענבל עוז 2017-2018

מוסד לימודים לדוקטורט:
אוניברסיטת תל-אביב
תחום אקדמי:
ביה"ס לכימיה, הפקולטה למדעים מדוייקים
מנחה/מנחים בדוקטורט:
פרופ' עודד הוד ופרופ' אברהם ניצן
נושא הדוקטורט:
Simulating Non-Equilibrium Thermodynamics in Open Quantum Systems
מוסד נוכחי:
אוניברסיטת תל-אביב
משרה אקדמית נוכחית:
דוקטורנטית

ענבל נולדה בחיפה ובילדותה גרה שלוש שנים בצרפת, שם למדה בבית ספר יסודי צרפתי.  לאחר שירות צבאי ביחידת מודיעין 8200 היא החלה את לימודי התואר הראשון בכימיה באוניברסיטת תל אביב בתכנית המחקר לתלמידים מצטיינים. כתלמידה היא עבדה על מגוון פרויקטים מחקריים, ניסיוניים ותאורטיים, בתחומים של כימיה פיזיקלית קלאסית, כימיה פיזיקלית קוונטית וביופיזיקה. במהלך הלימודים לתואר הראשון קיבלה ענבל את פרס הדקן ואת פרס הרקטור לסטודנטים מצטיינים בכל אחת משנות לימודיה. את התואר היא סיימה בהצטיינות, בדירוג הראשון בכיתתה.

 כעת ענבל לומדת במסלול הישיר לדוקטורט בהנחייתם של פרופ' עודד הוד ופרופ' אברהם ניצן, בתחום של כימיה קוונטית חישובית. המחקר שלה עוסק במציאת חוקי התרמודינמיקה במערכות קוונטיות פתוחות המצויות מחוץ לשיווי משקל. כאשר יימצאו, צפויים חוקים אלה לאפשר הבנה של תהליכי מעבר אנרגייה במערכות שבהן אפקטים קוונטיים הם דומיננטים, ולהוביל לתגליות חדשות בתחום הפיזיקה הקוונטית.

 כחברת סגל זוטר קיבלה ענבל  את פרס הרקטור להצטיינות בהוראה. היא הרצתה ביחידה על שם דב לאוטמן לנוער שוחר מדע וכעת חברה בפורום הדוקטורנטיות של אוניברסיטת תל אביב, בתקווה להגדיל את מספר הנשים באוניברסיטה בתארים מתקדמים ובשלב הבתר-דוקטורט.