Adams

פסל איינשטיין

איינשטיין משקיף על היקום

בשנת תשס"א, במלאות חמישים שנה למדע הישראלי, הוצב בגן המדע של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פסל אלברט איינשטיין, הפיזיקאי היהודי הנודע חתן פרס נובל, מעשה ידי הפסל היהודי האמריקני רוברט ברקס.

הגרסה המקורית של פסל זה מוצבת בגן המדע של האקדמיה הלאומית האמריקנית בוושינגטון. היזמה להצבת הפסל היא פרי שיתוף פעולה בין האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ובין האקדמיה האמריקנית למדעים וביטוי לידידות רבת שנים ביניהן. הפסל מומן בתרומתה האדיבה של חברת אפלייד-מטיריאלס.

אלברט איינשטיין יושב ובידו מחברת ועליה שלוש מן הנוסחאות החשובות ביותר שלו: נוסחת טנסור עקמומיות המרחב של היחסות הכללית, הנוסחה הבסיסית של האפקט הפוטואלקטרי והנוסחה המתארת את השקילות של מסה ואנרגיה. למרגלותיו היקום המתואר במפת הכוכבים כפי שנצפתה בירושלים בחצות ליל ה' באייר תש"ח (14 במאי 1948), ערב הקמתה של מדינת ישראל, ונרשמה במעבדות נאס"א. נעצי הפלדה מייצגים במפה את גרמי השמים: הירח, השמש וכוכבי הלכת, ומשורטטת בה הילת שביל החלב.

דמותו של איינשטיין מתנשאת לגובה 3.6 מטרים והוא יושב באכסדרה חצי עגולה של אבן גרניט לבנה. הפסל עשוי ארד (ברונזה) ומשקלו 1,580 ק"ג.

האקדמיה הלאומית שוכנת בכיכר אלברט איינשטיין בירושלים, במתחם הסמוך לבית נשיא מדינת ישראל. המקום מסמל שתיים מאהבותיו של איינשטיין: מדע וציונות. הגן והפסל הם ביטוי לחתירתה של האקדמיה להצטיינות מדעית ולשאיפתה להביא את המדע אל תודעת הציבור. בכל שנה האקדמיה עורכת הרצאה על שם אלברט איינשטיין, אירוע מדעי יוקרתי.