Adams

ועדת ההיגוי והבחירה

את ועדת ההיגוי והבחירה ממנה נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. יושב ראש הוועדה הוא חבר האקדמיה וחברים בה חוקרים בכירים מתחומים אקדמיים שונים הרלוונטיים לתחומי המלגות ומכמה מוסדות. הוועדה מקפידה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר. אין הקצבה לפי מוסד, וההחלטות מבוססות על הצטיינות מדעית בלבד.

פרופסור משה אורן, חבר האקדמיה ופרופסור לביוכימיה במכון ויצמן משמש כעת יושב ראש הוועדה.

 

 

חברי הוועדה בעבר

פרופסור מוטי שגב, יו"ר אחרון

פרופסור עמירם גרינוולד

יו"ר לשעבר

פרופסור איתמר וילנר

יו"ר לשעבר

פרופסור חיים סידר

יו"ר לשעבר

פרופסור יורם גרונר

יו"ר לשעבר

פרופסור יקיר אהרונוב

פרופסור נגה אלון

פרופסור מוטי היבלום

פרופסור יעקב זיו

פרופסור משה משה
פרופסור גיל קלעי

פרופסור דוד קשדן

פרופסור יוסף שילה

פרופסור יגאל תלמי