Adams

עופר נויפלד 2017-2018

מוסד לימודים לדוקטורט:
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
תחום אקדמי:
פיזיקה
מנחה/מנחים בדוקטורט:
פרופ' אורן כהן
נושא הדוקטורט:
Generation of High Harmonics with Fully Tunable Polarization
מוסד בתר-דוקטורט:
Max Planck Institute, Germany
מוסד נוכחי:
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל
משרה אקדמית נוכחית:
דוקטורנט

עופר גדל בחיפה ותמיד הוקסם ממדע ומפיזיקה. לאחר שירותו הצבאי כמפקד טנק, הוא המשיך לתכנית לימודים לתואר ראשון כפול בפיזיקה ובמדע והנדסת חומרים בטכניון. התעניינותו במחקר ובתאוריה התחילה בעת ביצוע פרויקט במהלך לימודיו לתואר הראשון, שבו חקר והציב מודל של תהליכים המתרחשים בתאים פוטו-וולטאיים אורגניים המשמשים לייצור אנרגייה מתחדשת.

לאחר סיום שני התארים בהצטיינות יתרה הוא נרשם לתכנית האנרגייה ע"ש גרנד בטכניון לתואר השני בהנחייתה של פרופ' מיטל טורוקר. בעבודת המוסמך שלו הוא חקר שיטות תאורטיות לשיפור תאים פוטו-אלקטרוכימיים לייצור דלק מימן מאנרגייה סולארית, עבודה שהובילה למספר פרסומים בכתבי עת מובילים.

עם סיום התואר השני בהצטיינות יתרה עבר עופר למחלקת הפיזיקה בטכניון, ובה הוא עושה כעת דוקטורט בהנחייתו של פרופ' אורן כהן בקבוצה לאופטיקה לא-לינאריתהוא חוקר את התהליכים היסודיים המתרחשים בעת אינטראקצייה בין שדות לייזר עצמתיים במיוחד ובין חומר. ספציפית, עופר מנסה להבין כיצד הסימטרייה של שדות הלייזר ושל החומר משפיעה על תהליכים לא-לינאריים באינטראקציות אור וחומר, ואיך ניתן להשתמש בסימטרייה זו על מנת לשלוט בקיטוב, בעצמה ובתדר של קרינות איקס-ריי ואולטרה-סגולה הנפלטות מאותם תהליכים.

במקביל למחקרו עופר גם משמש מתרגל בקורסים לתואר הראשון במחלקות הטכניון למתמטיקה ולפיזיקה. הוא מקווה להמשיך לעבוד על בעיות מאתגרות ומעניינות בפיזיקה גם בעתיד.